ribarstvoinfo.com
Akvakultura, ihtiologija, sportski ribolov, gazdovanje vodama
ribarstvoinfo.com
Najjednostavnija definicija ribarstva glasi da je to grana poljoprivrede koja se bavi ulovom, gajenjem i preradom riba
ribarstvoinfo.com
Akvakultura je širi pojam koji obuhvata tehnike gajenja raznih vrsta vodenih organizama

Akvakultura

Akvakultura je sveobuhvatniji pojam koji se bavi tehnikama gajenja raznih vrsta vodenih organizama

Klikni ovde

Ihtiologija

Ihtiologija – nauka o ribama, je u bliskoj vezi sa ribarstvom. Toliko, da možemo reći da je ribarstvo primenjena ihtiologija

Klikni ovde

Sportski ribolov

Sportski ribolov ćemo obuhvatiti u oblasti gazdovanja i upravljanja otvorenim ribolovnim vodama

Klikni ovde